Tarieven

Amaruq wordt omgevormd tot een stichting met een ruimere doelstelling en ANBI-status (hierover zal er later meer op de site komen te staan*), hierdoor is er ook een wijziging in hoe de diensten  financieel aangeboden gaan worden.

Een aantal diensten zullen vanaf nu op basis van donatie aangeboden worden.
Hieronder vallen:

  • Stervensbegeleiding aan stervenden en hun naasten
  • Waken bij de stervenden
  • Ritueel werk rondom sterven

Reis-, materiaal- en eventuele verblijfskosten worden vooraf besproken met de aanvrager en in overleg achteraf gedeclareerd middels een factuur.

Eén van de doelen van Amaruq is dat stervensbegeleiding toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft, ongeacht het inkomen en daarom kiezen Yarí en de mensen om haar heen hiervoor. Tegelijkertijd is gebleken dat het soms lastig is voor mensen om een donatiebedrag vast te stellen. Zij gaven aan onzeker te worden van de mogelijkheid van zo een vrije gift, daarom vermelden we hieronder een richtlijn voor wie de hoogte hiervan kan dragen, maar het is een richtlijn. Met uw donatie maakt u het werk van Yarí  en de doelen van de stichting mogelijk.

Richtlijn donatie:
5 ontmoetingen van 1,5-2 uur: € 250,00
Waken: € 50,00 per dagdeel en € 100,00 per nacht
Reiskosten: € 0,19 per kilometer

 

Onderstaande overige diensten worden niet op basis van donatie aangeboden. Voor deze diensten worden vaste tarieven gehanteerd.

De kosten voor de laatste verzorging kunnen veelal vanuit de verzekering voldaan worden en worden daarom direct of via de uitvaartverzorger gefactureerd. Hierover kan uw uitvaartverzorger u meer vertellen. Veel uitvaartverzorgers bieden ook  de laatste verzorging aan, maar het is aan u door wie u dit wilt laten doen. Mocht u er met uw uitvaartverzorger niet uitkomen? Laat dat dan weten. Veelal is er ook een vrij te besteden bedrag opgenomen in de uitvaartverzekering.
In dat geval mag u een factuur van 60,00 per uur exclusief materialen van de stichting verwachten.

Bovenstaande geldt ook voor de opbaring. Amaruq biedt opbaring op maat aan. Dit betekent dat u helemaal de regie heeft over hoe de overledenen opgebaard gaat worden. Opbaring betekent niet dat de overledenen direct ‘gekist’ moet worden. Hierover zal op de site binnenkort meer informatie en beeldmateriaal komen.
Uiteraard zal er altijd overleg ook zijn met de uitvaartverzorger, want vooral wat de locatie betreft is niet alles altijd mogelijk.

 

Voor sessies rouwnabijheid en sjamanistische consulten ontvangt u een factuur van de stichting.

Sjamanistische consulten en sessies rouwnabijheid:
Intake   (maximaal 1 uur)             € 45,00
Sessie (gemiddeld 1,5 uur)          € 65,00 per uur

Indien de tarieven van deze sessies voor u een probleem zijn, aarzel dan niet om hierover in gesprek te gaan.

Voor het geven van lezingen wordt per keer een afspraak gemaakt.

 

*Op dit moment is Amaruq nog een stichting in oprichting. We zijn bezig het bestuur en de statuten samen te stellen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.