Tarieven

Eén van de uitgangspunten van Stichting Amaruq is dat de diensten toegankelijk zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft, ongeacht het inkomen. Daarom is ervoor gekozen de diensten op donatiebasis aan te bieden indien de richtlijn vergoedingen niet tot de mogelijkheden behoort.
Hieronder vallen:

 • Voorbereiding zorgverklaring en/of euthanasieverzoek
 • Steun bij het stervensproces aan stervenden en hun naasten
 • Waken bij de stervenden
 • Ritueel werk rondom sterven
 • Rouwnabijheid
 • Coaching

Richtlijn vergoedingen:

 • 5 Ontmoetingen rondom het stervensproces van 1,5-2 uur:  € 300,00
 • Waken in de laatste levensdagen:
  € 60,00 per dagdeel
  € 110,00 per nacht
 • Individuele sessies rondom sterven, afscheid of rouw en coaching:
  Intake:   € 45,00
  Sessie 1,5 uur:  € 97,50
  Een serie van 5 sessies binnen een afgesproken periode: € 90,00 per sessie
  Individuele sessies worden gegeven in een ruimte van Home of Zen. Deze ruimte wordt exclusief voor een sessie met jou gereserveerd.
  Afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is, zijn de kosten € 30,00 of € 35,00
  Mocht je een afspraak onverhoopt moeten afzeggen dan gelden hiervoor de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering vanaf 14 dagen tot 3 dagen voor de afspraak wordt 50% van de huur van de sessieruimte aan jou gefactureerd.
  • Bij annulering vanaf 3 dagen tot 24 uur voor de afspraak wordt 100% van de huur van de sessieruimte aan jou gefactureerd.
  • Indien je jouw sessie korter dan 24 uur voor aanvang afzegt, dan wordt de huur en ook het richtbedrag voor de sessie in rekening gebracht.
  Indien de richtbedragen een probleem zijn, aarzel dan niet om hierover in gesprek te gaan.
 • Het inhoudelijk bespreken van een zorgverklaring en/of euthanasieverzoek kan vallen binnen de 5 ontmoetingen rondom het stervensproces.
  Het op papier uitwerken ervan zal apart worden gedeclareerd tegen een vooraf overeengekomen tarief.
 • Reis-, materiaal- en eventuele verblijfskosten worden vooraf besproken met de aanvrager en in overleg achteraf gedeclareerd middels een factuur.
 • Reiskosten: € 0,21 per kilometer

Om gelijkwaardigheid te waarborgen stellen we voor dat er altijd een uitwisseling is, ook wanneer dat financieel niet mogelijk is. Vanuit creativiteit of soms praktische behoeften van de stichting is er altijd een ‘oplossing’.

Onderstaande diensten worden niet op basis van donatie aangeboden.
Voor deze diensten worden de geldende tarieven uit de uitvaartbranche gehanteerd.

De kosten voor de laatste verzorging kunnen veelal vanuit de verzekering voldaan worden en worden daarom direct of via de uitvaartverzorger gefactureerd. Hierover kan uw uitvaartverzorger u meer vertellen. Veel uitvaartverzorgers bieden ook  de laatste verzorging aan, maar het is aan u door wie u dit wilt laten doen. Mocht u er met uw uitvaartverzorger niet uitkomen? Laat dat dan weten. Veelal is er ook een vrij te besteden bedrag opgenomen in de uitvaartverzekering.
In dat geval mag u een factuur van 75,00 per uur exclusief materialen van de stichting verwachten.

Bovenstaande geldt ook voor de opbaring.
Stichting Amaruq biedt opbaring op maat aan. Dit betekent dat u helemaal de regie heeft over hoe de overledenen opgebaard gaat worden.
Opbaring betekent niet dat de overledenen direct ‘gekist’ moet worden. Opbaring kan op het bed van de overledene of op bijna iedere andere ondergrond die gewenst is. Ook het omhullen in een wade is een mooie wijze van opbaren die mogelijkheden tot rustig afscheid nemen biedt. Hierover zal op de site binnenkort meer informatie en beeldmateriaal komen.
Uiteraard zal er altijd overleg ook zijn met de uitvaartverzorger, want afhankelijk van de locatie waar de overledenen verblijft is niet altijd mogelijk alle wensen te realiseren.

Voor het geven van lezingen wordt per keer een afspraak gemaakt.
Bijdragen voor workshops worden per workshop gecommuniceerd.

Met uw donatie maakt u het werk en de doelen van de stichting mogelijk.

Stichting Amaruq is vrijgesteld van BTW en wordt op termijn omgevormd tot een stichting met een ANBI-status.

Reacties zijn gesloten.