Lezingen

Spreken over Sterfelijkheid en Stervensprocessen

Iedereen weet dat we sterfelijke wezens zijn en dat er aan de dood vaak een stervensproces vooraf gaat. Maar het is voor veel mensen niet vanzelfsprekend of zelfs heel lastig om dit bespreekbaar te maken.

Uit onderzoek van Stichting SIRE blijkt dat de helft van de Nederlanders niet over de dood praat. Vandaar hun recente campagne “De Dood. Praat erover, niet eroverheen” die mensen aanmoedigt om wél te praten over de dood en op die manier de dood iets meer te laten leven.

Spreken over het levenseinde is nodig om ons echt te kunnen verbinden met het bewust afscheid nemen van een dierbare of ons eigen leven. Dat is dan ook de reden dat Stichting Amaruq sinds 2020 een paar keer per jaar lezingen geeft over dit onderwerp. Door informatie te delen, uit te nodigen stil te staan bij de eigen opvattingen en gevoelens, vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan, krijgen deelnemers handvatten om ook met anderen in gesprek te gaan.

Deze lezing kan een eerste stap zijn om de waarde van zulke gesprekken te ontdekken en een is een aanzet om de dood weer een échte plek in het leven te geven en zo de omgang met het sterven te verzachten.

Yarí is aan het herstellen van post-covid (long covid) en dat vergt tijd en geduld.
De lezingen die gepland stonden voor dit voorjaar zijn daarom komen te vervallen.
Wil je 1-op-1 over de onderwerpen van deze lezing met mij spreken? Dat kan wel. Ik kom naar je toe om onder het genot van een flinke pot thee op een zeer persoonlijke wijze te spreken en te delen over dit onderwerp.
Neem hiervoor contact op via de mail of bel 06-14441075

Er zijn ook nog geen data voor het najaar gepland, maar indien je belangstelling hebt voor de lezing of als je de lezing 'Spreken over sterfelijkheid en stervensprocessen' wilt organiseren in eigen huiskamer of voor professionals op de eigen locatie? Stuur dan een mail hierover. 

Over de campagne van Stichting SIRE: https://sire.nl/campagnes/de-dood-praat-erover/

 

Data:
Locatie:
Tijd:
Bijdrage:
Maximum aantal deelnemers: 15
Aanmelden:
Telefonisch via 06-14441075 of per mail
Aanmelden wordt op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

Rouwen, wat is dat, hoe doe je dat?

Deze lezing is in ontwikkeling.

Reacties zijn gesloten.