Lezingen

Spreken over Sterfelijkheid en Stervensprocessen

Wij zijn sterfelijke wezens en het sterven en het stervensproces gaan vooraf aan ieders dood. Maar erover spreken is voor velen nog een lastig onderwerp.
De dood en de stappen die daar aan voorafgaan verdienen een volwaardige en van taboe ontdane plek in het leven. Deze interactieve lezing wil hier een bijdrage aan leveren.

Door informatie met u te delen, maar ook door u uit te nodigen om stil te staan bij uw eigen opvattingen en gevoelens,  vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan, krijgt u handvatten om hierover ook met anderen in uw omgeving te spreken.

Spreken over het levenseinde maakt dat we ons echt kunnen verbinden met het afscheid nemen, hoe pijnlijk en verdrietig dit meestal ook is.

Het stervensproces is, net als een geboorte, te beschouwen als een overgang. Een overgang met verschillende stappen die allemaal liefdevolle bewuste aandacht verdienen. Deze lezing biedt hiermee een eerste kennismaking.

Deze lezing is een aanzet om de dood weer een échte plek in het leven te geven en daardoor de omgang met het sterven te verzachten.

Data:
Momenteel zijn geen data gepland voor het komende voorjaar, maar mocht je graag de lezing bijwonen laat me dat dan met een mail weten.
Er is ook de mogelijkheid om via een persoonlijke ontmoeting de onderwerpen van deze lezing gedeeld te krijgen. Een mooie middag om op jouw eigen plek te spreken en te delen over dit onderwerp. 

Locatie:
De Buurtfabriek, Peter van Anrooylaan 1, 6815 GT Arnhem
Tijd:
19.30u – 22.00u (inloop vanaf 19.15)
Bijdrage:
€ 5,00 voor koffie en thee
Maximum aantal deelnemers: 10

Aanmelden:
Telefonisch via 06-14441075 of per mail
Deelname kan alleen na aanmelding en uiteraard wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Een extra gift voor Stichting Amaruq wordt op prijs gesteld.


Het is ook mogelijk de lezing 'Spreken over sterfelijkheid en stervensprocessen' te organiseren in uw huiskamer voor familie en vrienden of voor professionals in sterven en rouw op de eigen locatie.
Neem hiervoor contact op via de mail of bel 06-14441075

 

 

 

 

Rouwen, wat is dat, hoe doe je dat?

Deze lezing is in ontwikkeling.

Reacties zijn gesloten.