Sjamanistische consulten

Sinds jaren begeleid ik mensen in hun ontwikkeling en verwerkingsprocessen.
Ik doe dit werk vanuit een sjamanistische levenshouding en training, aangevuld met psychotherapeutische gesprekstechnieken en diverse technieken uit psychodrama, familieopstellingen en systemische werk.

De methodieken die ik gebruik dienen om vanuit verstarring naar beweging te komen.
Stap voor stap weer authentiek voelen en handelen vanuit autonomie.

Groei- en verwerkingsprocessen lopen zelden volgens een vast patroon.
De eigen behoeften van de cliënt zijn daarom leidend in het vormgeven van het traject tot heling.

Onderwerpen tijdens deze consulten zijn onder anderen rouw wegens allerhande verlies situaties, misbruik en geweld, behoefte aan meer autonomie, persoonlijke ontwikkeling, nieuwsgierigheid naar sjamanistische technieken.

De consulten kunnen, afhankelijk van jouw persoonlijke vraag en doel, bestaan uit:
- een traject van meerdere sessies (individuele procesbegeleiding),
- een trancereis of trommelsessie.
- meditatie
- een reiki behandeling

Individuele procesbegeleiding is bedoeld voor mensen die:
-met bewustwording bezig willen zijn en dit willen verdiepen.
-ondersteuning en begeleiding willen in hun spirituele ontwikkeling en
-om duidelijkheid te krijgen over het pad dat zij willen en wensen te gaan.

Individuele procesbegeleiding is bewust een proces aangaan over wat jíj werkelijk voelt, vindt en wilt. En dat geplaatst in een groter kader.

Door de wijze waarop onze maatschappij functioneert, ontvangen we steeds meer prikkels van buitenaf en vinden het hierdoor soms moeilijk om vanuit onze eigen individualiteit te leven, om gewoon onszelf te durven zijn.
Hierdoor ontstaat er meer en meer behoefte aan helderheid en duidelijkheid.
Bewustzijn over jouw werkelijkheid geeft deze helderheid.

Je kunt onderwerpen zelf inbrengen of in overleg kiezen voor een bepaalde techniek of methode. We kunnen kijken wat boven komt uit jouw onderbewuste en werken daar dan verder mee.
Een aantal van deze technieken en methoden komen op een later moment nog op de site.

Reacties zijn gesloten.