Palliatieve sedatie

We spreken van palliatieve sedatie wanneer medicamenten toegediend worden die het bewustzijn van de stervende verlagen, waardoor het ongemak weggenomen wordt die niet op andere wijzen weggenomen kunnen worden.
Palliatieve sedatie kan alleen door een arts ingezet worden, uiteraard met toestemming van de stervende.
Vanuit mijn ervaring is het zaak dat de dosis langzaam opgebouwd wordt en de stervende steeds geraadpleegd wordt of het verhoogd dient te worden. Het kan zijn dat de stervende het toch nog prettig vind van tijd tot tijd wat meer helder te zijn om nog afscheid te kunnen nemen of nog dingen te bespreken.
Wanneer de dosis hoger wordt zal er steeds minder contact mogelijk zijn.
Ook kan het zijn dat de stervende ervoor kiest de dosering sneller te verhogen en het bewustzijn dermate te verlagen dat contact niet meer mogelijk is en het waken een aanvang neemt tot de dood intreedt.

Palliatieve sedatie is geen alternatieve euthanasie. Mensen sterven niet door palliatieve sedatie. Het stervensproces kan soms wel versneld worden, omdat de stervende geen weerstand meer biedt tegen het stervensproces.
Bij euthanasie wordt doelbewust op verzoek het leven beëindigd.

Reacties zijn gesloten.