Laatste verzorging

“Kan dat niet anders? Kun jij dat doen? Mogen mijn kinderen dat doen?”

In de kwetsbare tijd voor het overlijden hoorde Yarí regelmatig dat stervenden aangaven zich niet gemakkelijk te voelen bij het idee dat er weer een vreemde na de dood hun lichaam kwam verzorgen terwijl hun ziel zich nog los moet maken van het lichaam. Ook de naasten bleken moeite te hebben met weer een vreemde die dan de noodzakelijke laatste zorg komt verrichten.

Door deze ervaring is Yarí de opleiding Piëteitsvolle Verzorging van Overledenen (het afleggen) gaan volgen want voor haar voelde het vanzelfsprekend dat haar zorg niet ophoudt na het sterven (zie ook ‘Waken na het overlijden’).

Het geven van de laatste verzorging en de opbaring verzorgen, veelal samen met de nabestaanden, is een daad van liefde en één van de stappen in het aandachtig en respectvol afscheid nemen.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de overledenen thuis te houden tot aan de uitvaart. Ideaal is dat het lichaam dan niet vervoerd hoeft te worden en dat de laatste verzorging op het sterfbed en relatief kort na het overlijden plaats kan vinden (zie ook ‘Waken na het overlijden’). Maar het kan ook zijn dat het lichaam eerst naar huis, opbaarruimte of een mortuarium gebracht wordt.

Niet iedereen is eerder in het leven zo dicht bij een dood lichaam geweest en weten niet wat te verwachten. Yarí zal nabestaanden heel precies vertellen wat zij kunnen en mogen verwachten van eerste aanblik tot uitleg over de noodzakelijke handelingen. Iedereen kan dan voor zichzelf beslissen waarbij aanwezig te zijn.

Reacties zijn gesloten.