Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waar ook Stichting Amaruq aan moet voldoen.

Stichting Amaruq is de naam van de organisatie.  Op verzoek biedt de stichting stervensbegeleiding, laatste verzorging, opbaring, rouwnabijheid en sjamanistische sessies aan particulieren. Op aanvraag van organisaties kunnen lezingen en trainingen gerelateerd aan dit werkveld worden verzorgd. Er wordt gewerkt op locatie, op de plek waar cliënten verblijven of in Yarí haar persoonlijke ruimte te Arnhem.

Dossier/gegevens

Voor een goede begeleiding is het veelal noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt.

Dit dossier bevat contactgegevens van de cliënt en/of zijn/haar vertegenwoordiger(s), het intake-formulier, data en verslagen van de contactmomenten die er waren.

Verstrekte mailadressen worden alleen gebruikt voor contact met cliënt, zijn/haar vertegenwoordiger(s) en voor eventuele nieuwsbrieven.

Er is geheimhoudingsplicht aangaande alle inhoudelijke informatie die wordt gedeeld.

Wanneer cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger(s) hier toestemming voor hebt gegeven kan het zijn dat ik het dossier aanvul met gegevens van andere zorgverleners.

Er zal, indien nodig, alleen met schriftelijke toestemming gegevens worden gedeeld met eventuele andere zorgverleners.

Het is altijd mogelijk tussentijds het dossier in te zien.

Alle gegevens worden digitaal en door een wachtwoord beveiligd opgeslagen.

Wanneer het wenselijk is dat inhoudelijke gegevens voor supervisie doeleinden te gebruiken dan zal er om toestemming gevraagd worden en worden deze gegevens geanonimiseerd gebruiken.

Deze gegevens in het clientdossier blijven 7 jaar bewaard, tenzij aangegeven wordt dat ze geanonimiseerd of verwijdert dienen te worden.

Een deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de donatie/schenking administratie gevoerd kan worden, alsmede facturen opgesteld kunnen worden.

Op de factuur staan de volgende gegevens; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, korte omschrijving van de behandeling, gegevens die noodzakelijk zijn tbv declaratie bij derden en kosten van de behandeling.

Deze informatie staat ook op de overeenkomst, die opgemaakt en toegestuurd wordt voor akkoord na het intake-gesprek.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-4-2019

Reacties zijn gesloten.