Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waar ik als ondersteuner/begeleider aan moet voldoen.

Amaruq is de naam van mijn bedrijf. Op verzoek bied ik Stervensbegeleiding, Laatste verzorging, Opbaring, Rouwnabijheid en Sjamanistisch werk aan particulieren. Op aanvraag van organisaties geef ik lezingen en trainingen gerelateerd aan dit werkveld. Ik werk op locatie, op de plek waar cliënten verblijven of in mijn eigen werkruimte te Arnhem.

Dossier/gegevens

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.

Dit dossier bevat jouw contactgegevens, het intake-formulier, data en verslagen van de contactmomenten die we hebben.

Jouw mailadres gebruik ik alleen voor contact met jou en voor eventuele nieuwsbrieven.

Ik hanteer geheimhoudingsplicht aangaande alle inhoudelijke informatie die jij met mij deelt.

Wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven kan het zijn dat ik je dossier aanvul met gegevens van andere zorgverleners.

Ik zal, indien nodig, alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens delen met eventuele andere zorgverleners.

Je kunt ten alle tijden je dossier inzien.

Al jouw gegevens worden digitaal en door een wachtwoord beveiligd opgeslagen op mijn computer.

Wanneer ik inhoudelijke gegevens voor supervisie doeleinden wil gebruiken zal ik je om toestemming vragen en deze gegevens geanonimiseerd gebruiken.

Deze gegevens in het clientdossier blijven 7 jaar bewaard, tenzij jij aangeeft dat ze geanonimiseerd of verwijdert dienen te worden.

Een deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Op deze factuur staan de volgende gegevens; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, korte omschrijving van de behandeling, gegevens die noodzakelijk zijn tbv declaratie bij derden en kosten van de behandeling.

Deze informatie vind je ook op de overeenkomst, die ik opmaak en je toestuur voor akkoord na het intake-gesprek.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9-4-2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.