Stervensproces met een Rouwvrouw

Wat is een Rouwvrouw?

Yarí behoort tot een groep stervensbegeleiders die zich ook wel Rouwvrouwen, Zielenvrouwen, Vroedvrouwen voor stervenden of Death Doula’s noemen.
(En ja, hoewel in de minderheid, kennen we ook Rouwmannen, zielenmannen en vroedmannen voor stervenden)
Wat hen verbindt is dat zij getraind zijn binnen een concept gebaseerd op oude culturen en hebben van daaruit hun visie verder ontwikkeld, los van religieuze dogma’s.

Zij hebben zich gespecialiseerd om de overgang van leven naar dood niet alleen vanuit medisch perspectief te benaderen, maar vooral ook vanuit een medemenselijk, holistisch, en spiritueel perspectief, met veel zorg voor de ziel.

Het stervensproces kan zich in enkele uren voltrekken, maar ook dagen, weken en zelfs langere tijd vergen. Hoeveel stappen er dan ook gezet moeten worden en hoe lang dit proces ook duurt er is één ding dat gedurende deze tijd belangrijk is en dat is het gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Ooit waren er, ook in onze cultuur, vrouwen en mannen die een roeping voelden: Het met veel aandacht voor de ziel begeleiden van de stervende en net gestorvene.

Van oudsher binnen vele culturen, vanuit diverse religies en ook heden ten dage, zijn er veel mensen die vanuit een innerlijk weten dat het lichaam sterft maar dat de ziel verder reist. Dat die reis een voorbereiding vergt die begint vóór het stervensmoment.
Extra steun, begeleiding en zorg tijdens dit gelaagde proces kan dan gewenst zijn.

Een rouwvrouw/zielenman helpt de stervende met deze voorbereiding op deze overstap en helpt de ziel van de gestorvene op weg. Dit doen zij zowel voor als na de dood met persoonlijke aandacht, aandacht voor het lichaam (verzorging, wake, afleggen) aandacht voor de ziel en rituelen afgestemd op de wensen van stervende en naasten.

Essentieel voor de liefdevolle laatste periode en een overstap in overgave is dat naasten en verzorgers zich bewust zijn van mogelijke laatste wensen, mee kunnen bewegen in de veranderende belevingen en behoeften van de stervenden tot het einde, hoe lang dit ook duurt.

 

“Sterven is geen kunst.

De dood komt vanzelf.

Maar om goed te sterven, dat is

de kunst der kunsten.”

                                                    Plato

Yarí als Rouwvrouw

“Wat ik wil brengen is de ervaring dat sterven een proces is om je voor te openen en niet een proces dat je alleen of opgesloten in jezelf hoeft te doen. Het is mogelijk om van deze resterende tijd, ondanks alles, een liefdevolle en gedenkwaardige periode te maken. Er is ruimte en aandacht voor de mystieke kant van sterven en om de wonderen van liefde en verbinding in alle volheid te ervaren.
Gedragen door aandacht, zorg en bewuste aanwezigheid ontstaat er ruimte voor rituelen, voor heling en voor rouw. Niet alleen voor degene die dit leven gaat verlaten, maar ook voor hen die hier nog blijven.
Het is voor mij vanzelfsprekend dat mijn zorg niet ophoudt na het sterven. Het geven van de laatste verzorging en opbaring, veelal samen met de nabestaanden, is een daad van liefde en één van de stappen in het aandachtig en respectvol afscheid nemen.”

Het proces van afscheid nemen, waarmee eenieder wordt geconfronteerd, is vaak zwaarder dan gedacht. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Stervenden, maar ook naasten, roepen soms pas in een erg laat stadium steun en hulp in. De stervende is bang om de naasten te passeren door een buitenstaander te betrekken bij de diepere lagen van het stervensproces en de naasten willen, begrijpelijk, zo lang mogelijk alles zelf doen. Door eerder in het proces ondersteuning in te schakelen, ontstaat meer ruimte om dit gelaagde proces met volle aandacht voor elkaar en de eigen persoonlijke processen te beleven. En dat is van onschatbare waarde voor alle betrokkenen.

Yarí kan in deze zo kwetsbare periode voor en na het stervensproces bijdragen aan rust en balans, zeker wanneer zij al in een wat eerder stadium bekend is met de stervende en zijn naasten. Dit doet zij door energetisch en praktisch de gewenste sfeer van rust en aandacht te creëren en te bewaken rondom het sterfbed en de directe omgeving. Kleine afscheidsrituelen zijn een prachtige invulling van de tijd die nog rest en een cadeau aan de vertrekkende ziel. Ook het ondersteunen van naasten in het stil aanwezig zijn bij de stervende is een hulp die gewenst kan zijn.

“Het stervensproces is een overgang in stappen die allemaal liefdevolle bewuste aandacht verdienen. Het is een gelaagd proces op fysiek, emotioneel, cognitief en spiritueel niveau en eenieder doorloopt verschillende fasen van rouw tijdens dit proces. Het verdriet doorvoelen is vaak een zware taak die ook weerstand op kan roepen. Juist deze weerstand opgeven maakt dat in het verdriet  de verbinding gemaakt en gehouden kan worden met de ziel. De aanvaarding die dan kan ontstaan wordt gezien als de kern van het bewust sterven.”

Yarí bewandelt als spirituele scholing het sjamanistische pad. Het sjamanisme is een levenshouding die uit gaat van een alledaagse en een niet-alledaagse werkelijkheid. Deze werkelijkheden en alles wat zich daarin bevindt zijn bezield en verbonden met elkaar. Vanuit deze levenshouding geeft zij vorm aan haar werk als Rouwvrouw.

Reacties zijn gesloten.