Lezing

Donderdag 17 september
Lezing: Spreken over Sterfelijkheid en het Stervensproces

Wij zijn sterfelijke wezens en het sterven en het stervensproces gaan vooraf aan ieders dood. Maar erover spreken is voor velen nog een lastig onderwerp. De dood en de stappen die daar aan voorafgaan verdienen een volwaardige en van taboe ontdane plek in het leven. Deze interactieve lezing wil hier een bijdrage aan leveren.

Door informatie met u te delen, maar ook door u uit te nodigen om stil te staan bij uw eigen opvattingen en gevoelens,  vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan, krijgt u handvatten om hierover ook met anderen in uw omgeving te spreken.

Spreken over het levenseinde maakt dat we ons echt kunnen verbinden met het afscheid nemen, hoe pijnlijk en verdrietig dit meestal ook is.

Het stervensproces is, net als een geboorte, te beschouwen als een overgang. Een overgang met verschillende stappen die allemaal liefdevolle bewuste aandacht verdienen. Deze lezing biedt hiermee een eerste kennismaking.

Datum en tijd: Donderdag 17 september 2020, 20.00-21.30
Locatie: De Buurtfabriek, Peter van Anrooylaan 1, Arnhem
Aantal deelnemers: 15-20
Bijdragen:  € 3,00 incl. 2 consumpties. Een vrijwillige bijdrage aan Stichting Amaruq wordt op prijs gesteld.
Aanmelden: per mail yari@amaruq.nl of telefonisch 06-14441075

Vanwege het corona virus dient u zich vooraf aan te melden en worden de corona maatregelen in acht gehouden.

Geef een reactie